Predavanje o seksualnom uznemiravanju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

plakat predrad seksuzn za webU organizaciji Studentskog zbora i Vijeća studenata FFZG-a preko Radne grupe protiv uznemiravanja te uz potporu studentske pravobraniteljice, Andree Horvat, savjetnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Nebojša Paunović, održao je studentima predavanje na temu uznemiravanja i seksualnog uznmiravanja – pravni okvir i praksa Pravobraniteljice. Uz savjetnika Paunovića, predavanje o tome kako se obraniti od seksualnog uznemiravanja te kako ga prijaviti održala je Jelena Čaušević iz udruge Hollaback!

U svom izlaganju savjetnik Pravobraniteljice upoznao je polaznike/ice tečaja s organizacijom i ovlastima Pravobraniteljice iz Zakona o ravnopravnosti spolova te s radom institucije, posebice vezano uz praksu postupanja u slučajevima pritužbi na uznemiravanje i spolno uznemiravanje, ali i vezano za sve druge diskriminacijske osnove kod spolne diskriminacije. Poseban naglasak u predavanju stavljen je na nasilje nad ženama i obiteljsko nasilje te na postupak procesuiranja slučajeva spolnog uznemiravanja u praksi. U predavanju su izloženi i neki od konkretnih slučajeva na kojima Pravobraniteljica radi te je ukazano na razlike i ključnu distinkciju u definiciji spolnog uznemiravanja u dvama prekršajnim zakonima (Zakon o ravnopravnosti spolova i Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji) i definiciji spolnog uznemiravanja u Kaznenom zakonu.  

Studente je zanimalo na koji način i kome je najbolje prijavljivati ovakve slučajeve, te kako koje tijelo postupa kod prijave i procesuiranja seksualnog uznemiravanja, posebice policija i državno odvjetništvo, kao i kolike su kazne i šanse za re-viktimizaciju žrtava u samom postupku. Pitanja su bila vezana i uz dokazivanje ovog delikta: da li je dozvoljeno snimati spolno uznemiravanje, mogu li se takve snimke kasnije koristiti na sudu kao dokaz i koji su mehanizmi unutar samih ustanova i institucija gdje se spolno uznemiravanje događa za prijavu i procesuiranje ovih prekršaja. Savjetnik Pravobraniteljice pojasnio je studentima postupanje policije kao i ovlasti Pravobraniteljice u smislu nadgledanja i kontrole postupanja policije sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova, kao i ovlasti, način rada i postupanja ostalih dionika u procesu prijave, dokazivanja i suđenja za ova djela, uključujući i sama tijela i institucije gdje žrtva doživi spolno uznemiravanje. Istaknuo je kako je snimanje ovih prekršaja dozvoljeno na svim javnim prostorima, dok bi snimanje u privatnim prostorima bilo tretirano kao neovlašteno te se ne bi moglo koristiti kao dokaz na sudu. Ukazao je i na etičke kodekse i ostale interne akte koje moraju imati tijela kako bi suzbijala i upozoravala potencijalne počiniteljie spolnog uznemiravanja.