Predstavljanje projekata u sklopu IPA programa

uredzaudrugeUred za udruge Vlade RH organizirao je javno predstavljanje projekata ugovorenih u sklopu programa IPA 2009. „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za praćenje provedbe pravne stečevine Europske unije“. Ispred Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova predstavljanju je prisustvovao stručni suradnik Josip Grgić.

Predstavljeno je ukupno 6 projekata (Udruga za promicanje inkluzije Šibenik, Udruga Mi, Ženska soba, Udruga osoba s invaliditetom Karlovac, Projekt građanske demokratske inicijative i Udruga mladih Breza), od čega treba istaknuti projekt Ženske sobe pod nazivom „Sigurno mjesto“ u čijem fokusu je rad sa žrtvama rodno uvjetovanog nasilja. Ženska soba projekt realizira u suradnji sa udrugama Centar za žene Adela, Delfin i S.O.S. telefon – poziv u pomoć. Predstavnica udruge Ženska soba Maja Vukmanić istaknula je pokretanje sustavne psihološke i pravne podrške žrtvama nasilja i pokretanje internetske stranice Sigurno mjesto u sklopu kampanje "U tri klika biraj život bez nasilnika" na kojoj žrtva nasilja ima mogućnost na jednostavan način u tri koraka saznati kome se sve može obratiti na području svoje županije.