Rasprava o prijedlogu Zakona o pučkom pravobranitelju

U ime institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, zamjenik pravobraniteljice, Goran Selanec sudjelovao je na javnoj raspravi o prijedlogu Zakona o pučkom pravobranitelju koja je održana u prostorijama Centra za ljudska prava. Zamjenik pravobraniteljice izrazio je podršku prijedlogu Zakona kojim se odustalo od spajanja posebnih pravobraniteljica kao antidiskriminacijskih tijela s institucijom pučkog pravobranitelja. Također je, kao doprinos raspravi, predlagaču nacrta Zakona predložio mogućnost dodatnog ojačavanja pozicije institucije pučkog pravobranitelja uvođenjem mogućnosti pokretanja udružnih tužbi, odnosno miješanja u postupke koji se odnose na zaštitu temeljnih prava građana i građanki po uzoru na ovlasti iz Zakona o suzbijanju diskriminacije.