Održana radionica za koordinatore/ice za anti-diskriminaciju

radionica18122017Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sa svojim savjetnicima Josipom Grgićem, Nebojšom Paunovićem i Nevenkom Sudar održala je radionicu za koordinatore/ice za anti-diskriminaciju u ESI fondovima koju je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije organiziralo u Državnoj školi za javnu upravu. Namjera radionice je bila osigurati ispunjavanje obveza iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2017.–2019, Mjere 1.2 Jačanje kapaciteta koordinatora za nediskriminaciju u suradnji s uredima pravobraniteljstava do kraja 2017. godine. 

Pravobraniteljica je predstavila zakonodavni okvir i strateške dokumente, a savjetnici primjere iz prakse svog djelokruga i nadležnosti čime se polaznicima/ama približilo oblike diskriminacije i nepoštivanja ravnopravnosti spolova kako bi polaznici stekli uvid koje bi to mjere i aktivnosti mogli predvidjeti kod pisanja pojedinih natječaja kako bi se kroz njih ispunila horizontalna načela u području ravnopravnosti spolova. 

U financijskom razdoblju 2014.-2020. u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća načela antidiskriminacije, ravnopravnosti spolova i prava osoba s invaliditetom sukladno Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom postala su obavezna horizontalna načela za sve programe koji se financiraju ESI fondovima. Akcijskim planom za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2017.-2019. u okviru Cilja 1. Postojanje administrativnih kapaciteta za provedbu i primjenu antidiskriminacijskog zakonodavstva i politike Unije u području fondova, provodi se aktivnost izobrazbe koordinatora i njihovih zamjenika tijela koja sudjeluju u upravljanju i nadzoru provedbe Operativnih programa Konkurentnost i kohezija i Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014. – 2020.