JIM i JAP Konferencija "Rad i socijalna politika RH u EU kontekstu"

U organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Opće uprave za zapošljavanje, socijalne pitanja i uključivanje Europske komisije održana je JIM i JAP Konferencija "Rad i socijalna politika RH u EU kontekstu". Ispred Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, na konferenciji su sudjelovale Martina Krnić, stručna suradnica za pravna pitanja, Milena Marunica, viša stručna savjetnica za pravna pitanja i Mladenka Morović, načelnica Službe za opće poslove.

Na konferenciji je u okviru prezentacije provedbe Zajedničkog memoranduma o prioritetima politike zapošljavanja RH (JAP) prikazan proces razvoja JAP-a, cilj i svrha Zajedničkog memoranduma kao strateškog dokumenta, primjena na hrvatskom tržištu rada, te ciljevi i mjere definirane u Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja kao provedbenom planu JAP-a.
Kao rezultat aktivnosti u području zapošljavanja i socijalnog uključivanja izrađen je Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju (JIM - Joint Inclusion Memorandum) koji je Vlada RH potpisala 2007. godine sa Europskom komisijom. Ovaj strateški dokument definirao je prioritete RH na području smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti, objedinio mjere i aktivnosti različitih sustava i usmjerio ih prema zajedničkom cilju. Važan dio tog procesa je uspostava međuresorne suradnje u području zapošljavanja, zdravstva, mirovinskoga sustava, obrazovanja, regionalnog razvoja i socijalnog stanovanja.

Više:

IPA program - Razvoj ljudskih potencijala