Sastanak s ravnateljicama CZSS Karlovac, Ozalj i Vojnić

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić je, tijekom posjete Karlovačkoj županiji, u Centru za socijalnu skbr Karlovac razgovarala s gđom. Mirjanom Pogačić, ravnateljicama CZSS Ozalj i Vojnić te suradnicama vezano uz problematiku obiteljskog nasilja. Pravobraniteljica je upoznata s radom centara kao i aktivnostima u području obiteljskog nasilja, postupcima mirenja, suradnje s nadležnim tijelima kod protokola o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja, nadzora nad vršenjem roditeljskog prava i sl.  

Unatoč postojećim standardima da se djeca nakon  razvoda braka na skrb dodjeljuju majkama, u karlovačkom Centru se u znatnom postotku djeca dodjeljuju očevima, što je podržano od strane pravobraniteljice.  Istaknuta je dobra suradnja s Policijskom upravom Karlovačkom, prepoznatljivost i povjerenje građana/nki prema socijalnim radnicima/ama u manjim sredinama, predloženo je poticanje i održavanje sustava psihosocijalnog tretmana te neučinkovitost izricanja prekršajne novčane sankcije (koja dalje najčešće dovodi do novog obiteljskog nasilja).
 
Kako je prema podacima Državnog zavoda za statistiku, Karlovačka županija na drugom mjestu u Hrvatskoj prema broju građana/nki koji primaju neki oblik socijalne pomoći - 7.6 %, djelatnici/e Centra su dodatno angažirani/e u tom dijelu poslovanja.