Predavanje pravobraniteljice na Fakultetu političkih znanosti

FPZGPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se s dekanicom Fakulteta političkih znanosti Lidijom Kos-Stanišić s kojom je razgovarala o izazovima vezanim za ostvarivanje ravnopravnosti muškaraca i žena u hrvatskom društvu kao i o edukacijama koje provodi Pravobraniteljica u okviru svojih nadleznosti. Nakon sastanka s dekanicom, a na poziv prof. dr. Nenada Zakošeka, pravobraniteljica je održala i predavanje studentima i studenticama prve godine studija novinarstva i politologije u sklopu predmeta „Suvremene teorije društvenog razvoja“. 

Profesor Zakošek uvodno je istaknuo kako je rad Pravobraniteljice povezan s tematikom kolegija koji se bavi fenomenima suvremenog društva kao što su pitanja rodnih odnosa te društvenih pokreta među kojima su i ženski pokreti, s naglaskom ove godine na rodnim odnosima i problemima ravnopravnosti spolova.

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić je studente/ice upoznala s ovlastima i nadležnostima neovisne institucije Pravobraniteljice, najnovijom statistikom predmeta po kojima postupa, sa zakonodavnim okvirom Zakona o ravnopravnosti spolova te institucionalnim mehanizmima za provedbu zakonskih odredbi i nacionalnih politika. Objasnila je da ravnopravnost spolova nije „žensko pitanje”, ali da se o ženama govori više zbog nepovoljnijeg položaja u kojem se nalaze u brojnim područjima u odnosu na muškarce te dala presjek njihovog statusa na tržištu rada. Navela je i primjere iz prakse iz kojih je vidljiva diskriminacija muškaraca temeljem spola. Govorila je o rezultatima istraživanja među mladima o percepciji i iskustvima partnerskog nasilja te o stereotipima u medijima. Spomenula je i rezultate istraživanja o neravnopravnoj podjeli poslova u kućanstvu između žena i muškaraca te reakcije mladih na predstavu „Što čekamo“, a prikazana je i verzija dokumentarnog filma "Ravnopravnost" u trajanju od 30 minuta - aktivnosti provedene u sklopu završenog EU projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti žena i muškaraca: usklađivanje privatnog i poslovnog života“ kojeg je Pravobraniteljica bila nositeljica.

Nakon izlaganja pravobraniteljica je odgovarala na pitanja studenata i studentica vezana uz problematiku ravnopravnosti spolova.

FPZGdekanica