Održana sjednica saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina vezano za provedbu preporuka iz Izvješća pučke pravobraniteljice


Preporuke Pucke 11-07-18Pravobraniteljica Višnja Ljubičić, prisustvovala je u Hrvatskom saboru sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na kojoj su se raspravljale preporuke iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2017. godinu. Uz pravobraniteljicu, sjednici su nazočili predstavnici/ce saborskog Odbora, kao i većine resornih ministarstava te zainteresirane organizacije civilnog društva.

U raspravi je istaknuto kako Izvješće pučke pravobraniteljice za 2017. sadrži više od 200 preporuka, a prema mišljenju resornih tijela neke od njih će se razmotriti, provesti ili se već provode. Između ostalog, raspravljale su se preporuke koje se odnose na preispitivanje zakonske regulacije ugovora o radu na određeno vrijeme kako bi se spriječile zlouporabe ovih ugovora. Zatim, preporuka da se intenzivnije podiže svijesti o važnostima postupaka mirenja što bi moglo bitno utjecati na rasterećenje sudova, a time i smanjenje dugotrajnosti sudskih postupaka. Preporuke o proširivanju kriterija za status ugroženog kupca energije koje bi mogle doprinijeti suzbijanju energetskog siromaštva, preporuka uvođenja transparentnih i ujednačenih kriterija za prijem u domove za starije i nemoćne, edukacija državnih službenika o zabrani diskriminacije i slično.

U svjetlu činjenice da se prisutna većina predstavnika/ca Vlade i resornih ministarstava načelno pozitivno očitovala o glavnini preporuka Pučke pravobraniteljice, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova istaknula je kako se u svom radu zalaže za pro-aktivni i multidisciplinarni pristup Vlade i resornih tijela preporukama svih pravobraniteljskih institucija. Pojasnila je kako to zapravo znači uspostava bliže suradnje i kvalitetnijeg dijaloga između izvršne vlasti i neovisnih pravobraniteljskih institucija. U tom smislu, iznijela je niz primjera iz prakse rada njenog Ureda gdje su se određeni problemi pojedinih manjinskih grupa ili skupina uspješno rješavali načelno i kroz blisku suradnju i dijalog s čelnicima/ama resornih tijela. Naglasila je kako uvijek postoje odstupanja od zajedničkog djelovanja i učinkovitog rješavanja problema, no napomenula je kako se uglavnom radi o individualnim slučajevima i izoliranim pojavama, a rijetko o negativnim trendovima. Pravobraniteljica je dalje istaknula kako se ovaj pristup radu pokazao kao izuzetno uspješan i učinkovit jer i Vlada, kao političko i izvršno tijelo te pravobraniteljske institucije, imaju isti cilj – odsustvo bilo kakve diskriminacije te brza i učinkovita zaštita prava svih diskriminiranih osoba, odnosno žrtava pojedinačne ili institucionalne diskriminacije. Istaknula je kako je njena institucija izuzetno zadovoljna s uvažavanjem preporuka svih dionika kojima se obraćala, s obzirom da se iz godine u godinu pokazuje vrlo visok stupanj uvažavanja i to od preko 90%.

Zaključno, Odbor je predložio da sva resorna ministarstva odrede kontakt osobu koja će biti zadužena za praćenje ispunjavanja preporuka izvješća pučke pravobraniteljice, a da vladin Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina bude tijelo koje će objedinjavati, pratiti i izvještavati o ispunjavanju preporuka.

Web Hrvatskog sabora, 11.7.2018.