Okrugli stol o LGBT pravima

zamjenikokruglistolPolitička akademija HNS-a organizirala je raspravu o politikama prema LGBT osobama u Hrvatskoj. Fokus je bio na reformi zakonodavnog sustava koja bi osigurala integraciju LGBT osoba i formiranje zakonodavstva koje bi bilo dovoljno fleksibilno da osigura integraciju i nediskriminatorni odnos prema ovoj manjinskoj zajednici. U raspravi su sudjelovali predstavnici LGBT udruga Franko Dota i Marko Jurčić, politički analitičar Davor Gjenero, saborski zastupnik Igor Kolman. Ispred Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u raspravi je sudjelovao i zamjenik pravobraniteljice Goran Selanec.

 

Iz medija:

HNS organizirao okrugli stol na temu LGBT prava, dalje.com, 19.06.2012.

Zakonima osigurati prava LGBT osoba, Nacional, 19.6.2012.

Dota: Postojeći Zakon o istospolnim zajednicama je zastario i neprimjenjiv, Novi list, 19.6.2012.