Posjet CZSS Split

czsssplitTijekom posjeta Splitsko-dalmatinskoj županiji, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se s ravnateljem Centra za socijalnu skrb Split Antom Bjaževićem. Na sastanku su razmjenjene informacije vezano uz slučajeve obiteljskog nasilja. Zbog osvješćivanja javnosti o nultoj toleranciji na svaki oblik nasilja, u CZSS se povećava broj predmeta obiteljskog nasilja za cca 10%, što znači zaprimanje godišnje oko 400 obavijesti od strane policije.

Centar je podkapacitiran, nedostaje oko 8-10 djelatnika/ica, obzirom da grad Split ima cca 10.000 korisnika socijalne skrbi. Inicijativa za osnivanje obiteljskog centra je potekla od splitskog CZSS koji je kasnije kao model primijenjen na nacionalnoj razini. Dok je suradnja s ostalim dionicima vezano za protokol o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja izuzetno dobra - s policijom, sigurnom kućom Caritas iz Splita, ali i šibenskim i riječkim Caritasom, suradnja CZSS s Obiteljskim centrom trebala bi biti usklađena i podignuta na znatno višu razinu. 
Provode se preventivne kampanje pomoći djeci u ugroženim obiteljima. Ravnatelj je spomenuo i problematiku otočnih CZSS podružnica Vis i Hvar koje otežano funkcioniraju kroz djelovanje mobilnih timova iz splitskog CZSS za područje bračnih, obiteljskih odnosa, skrbi, maloljetničke delikvencije.
Zaključno je istaknut nedostatak sustavne i kvalitetne (dobro osmišljene) dodatne izobrazbe djelatnika/ica socijalne skrbi, posebice izobrazbe kojom se dobija certifikat o stečenim znanjima. Dok pravnici/e i socijalni/e djelatnici/e nemaju dostatane mogućnosti kvalitetne izobrazbe, psiholozi preko svoje Komore imaju izuzetno kvalitetnu edukaciju.