Pravobraniteljica na konferenciji "Žene u poduzetništvu" Europske banke za obnovu i razvoj

ebdrkonferencijawebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, obratila se uvodnim izlaganjem sudionicima/ama konferencije Žene u poduzetništvu: Pokretači rasta u organizaciji Europske banke za obnovu i razvoj. U izlaganju se osvrnula na položaj žena na tržištu rada općenito te na specifičnosti žena u poduzetništvu. Naglasila je da je Republika Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja ima Strategiju razvoja poduzetništva žena, a da nas članstvo u Europskoj uniji obvezuje na primjenu javnih politika EU među kojima su i one kojima se promiču jednake mogućnosti i nediskriminacija. Razlog zašto se često govori o ženskom poduzetništvu je taj što ono treba više podrške da bi se razvijalo.

Iako je žensko poduzetništvo opterećeno preprekama koje muče i muške poduzetnike (nelikvidnost, težak pristup financijama, složen regulatorni okvir, siva ekonomija i dr.), poduzetnice se suočavaju i s nekim dodatnim, specifičnim preprekama kao što su nedovoljna podrška društva u organizaciji obiteljskog života, neravnopravna opterećenost obavezama i odgovornostima unutar doma i obitelji, tradicionalna shvaćanja o ulozi žena i rodni stereotipi o ženskim i muškim zanimanjima, otežan pristup znanjima i vještinama i dr.).

Udio žena poduzetnica u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske iznosi 30%, što je neznatno manje od europskog prosjeka, od čega 23% čine žene vlasnice tvrtki, a 7% žene koje su razvile vlastite obrte. Međutim, važno je naglasiti da je broj žena poduzetnica u Hrvatskoj porastao za 23% u posljednjih 15 godina, što pokazuje da interes žena za poduzetništvo postoji, da one mogu i žele doprinositi i unaprjeđivati svoj život, život svoje obitelji i cijelog društva. Stoga je na društvu da ukloni prepreke s kojima se žene susreću prilikom ulaska, kako na tržište rada tako i u poduzetničke vode.