Sudjelovanje na 23. Hrvatskom simpoziju osoba s invaliditetom

soih2018U organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH, u hotelu Holiday u Zagrebu održan je XXIII. Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem o temi: „Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom – obrazovanje, zapošljavanje i neovisno življenje“. Na simpoziju su sudjelovali/e predstavnici/ice državnih tijela i organizacija civilnog društva koji/e su predstavili/e aktivnosti usmjerene na pomoć i podršku osobama s invaliditetom, posebice vezano uz inkluzivno obrazovanje i podršku obrazovnoj politici. Također su predstavljene i novine vezano uz sustav profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom kao i dobra praksa Grada Zagreba u zapošljavanju osoba s invaliditetom.

 

Podršku simpoziju dala je i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova čija je savjetnica Martina Krnić aktivno sudjelovala na radionici o ženama s invaliditetom na kojoj je predstavila ulogu i način rada institucije Pravobraniteljice. U svom izlaganju savjetnica se posebno osvrnula na problematiku obiteljskog nasilja i femicida kao i rizike višestruke diskriminacije kojem su žene s invaliditetom izložene na području rada i zapošljavanja (spolno uznemiravanje), obrazovanja i socijalne skrbi te prilikom ostvarivanja njihovih spolnih i reproduktivnih prava. Pritom je posebno istaknut nepovoljniji položaj žena s invaliditetom u ruralnim područjima u kojima je dodatno otežan pristup pojedinim uslugama. Istaknuta je i važnost ekonomskog osnaživanja kroz obrazovanje i zapošljavanje žena s invaliditetom kao i njihovog osvještavanja o pravima, a čime se svakako doprinosi i suzbijanju obiteljskog nasilja.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova kontinuirano prati položaj žena s invaliditetom, posebice kroz svoja godišnja izvješća o radu podnesena Hrvatskom saboru. Međutim imajući u vidu kako je Pravobraniteljica do sada zaprimila relativno malen broj pritužbi iz ovog područja, savjetnica je zaključno pozvala sve sudionike/ice da se u slučaju povrede navedenih prava (posebice iz područja nasilja u obitelji i spolnog uznemiravanja na radu) sa svojim pritužbama obrate Pravobraniteljici.