Usvojen prijedlog Pravobraniteljice vezano uz postupanje prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta

logoprsmaliPravobraniteljica za ravnopravnost spolova se uključila u javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu postupanja i suradnje suca, stručnog radnika centra za socijalnu skrb i policijskog službenika za mladež prilikom prisilnog oduzimanja i predaje djeteta (Pravilnik). Pravobraniteljica je podržala predviđenu izmjenu čl.11.st.3. Pravilnika te je ujedno ukazala i na čl.11.st.1. Pravilnika koji govori o poštivanju dostojanstva djeteta i ovršenika prilikom provedbe ovrhe, kao i o postupanju s dužnim obzirom prema djetetu, ovršeniku i članovima/icama njegovog kućanstva. Naime, Pravobraniteljica je ukazala da bi u predmetnoj odredbi, pored navedenog, svakako trebalo dodatno naglasiti i specifične potrebe djeteta, ovršenika i članova/ica njegovog kućanstva obzirom na njihov eventualni invaliditet (odnosno teškoće u razvoju djeteta), narušeno zdravstveno stanje kao i trudnoću. O navedenim specifičnim potrebama svakako bi trebalo voditi računa prilikom provedbe ovrhe te, shodno svakom pojedinačnom slučaju, osigurati primjereni i odgovarajući tretman, posebice medicinski i psihološki.

 

Naime, Pravobraniteljica se kontinuirano zalaže za senzibilan pristup u postupanju sa specifičnim kategorijama, posebice onim skupinama koje se nalaze u riziku od višestruke diskriminacije (temeljem spola, dobi, invaliditeta, trudnoće). Pritom poseban senzibilitet zahtijevaju obiteljsko pravni postupci, posebice vezani uz roditeljsku skrb, pri čemu (osim najboljeg interesa djeteta) treba imati u vidu i omogućavanje ravnopravnog roditeljstva, a čemu Pravobraniteljica pridaje značajniju pažnju.

Stoga je, na prijedlog Pravobraniteljice, čl.11.st.1. Pravilnika dopunjen te isti glasi: „Ovršni sudac, odnosno sudski ovršitelj dužan je pri provedbi ovrhe radi prisilnog oduzimanja i predaje djeteta paziti na dostojanstvo djeteta radi čije predaje se provodi ovrha i ovršenika te na to da se prema djetetu, ovršeniku i članovima njegovog kućanstva postupa s dužnim obzirom, vodeći pritom računa i o njihovim specifičnim potrebama obzirom na eventualni invaliditet, trudnoću i narušeno zdravstveno stanje.“