Pravobraniteljica održala predavanje studentima i studenticama Pravnog fakulteta u Osijeku

studentiOsijekwebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, održala je predavanje za 40-ak studenata i studentica dodiplomskog i poslijediplomskog studija Pravnog fakulteta u Osijeku koji su sa svojim profesorima i profesoricama došli u studijski posjet pravobraniteljskim institucijama u Zagrebu, Pučkoj pravobraniteljici i Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova. Pravobraniteljica je studente i studentice upoznala s nadležnostima institucije, zakonodavnim okvirom i institucionalnim mehanizmima za zaštitu od diskriminacije temeljem spola, pojmovima i značenjima definicija ravnopravnosti spolova, rodnih stereotipa i diskriminacije, područjima rada i načinom postupanja te praksom rada po pritužbama građana i građanki.

Na temelju pojedinačnih primjera, objasnila je detaljno problematiku diskriminacije temeljem spola u raznim gospodarskim granama, kao i u političkoj participaciji te zaštiti od nasilja te rodnoj uvjetovanosti nasilja prema ženama i nasilja u obitelji. Na pitanje studentica osvrnula se i na važnost Istanbulske konvencije, seksizme u medijskom načinu prikazivanja žena u odnosu na muškarce, diskriminaciju muškaraca u pojedinim zanimanjima, spolno uznemiravanje na radnom mjestu te još uvijek prisutno nerazumijevanje što ravnopravnost spolova obuhvaća i koje je njezino značenje.

Web Pravnog fakulteta Osijek, Katedra za međunarodno pravo