Međuresorni sastanak o pitanjima provedbe radnih i socijalnih prava

medjuresornisastU prostorijama Ministarstva rada i mirovinskog sustava održan je međuresorni sastanak kao rezultat inicijative za rješavanjem određenih otvorenih pitanja na području provedbe radnih i socijalnih prava, a na koja je ukazala i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Navedenu inicijativu pokrenulo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (Uprava za rad i Inspektorat rada) u suradnji s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Pored predstavnika/ica navedenih ministarstava, na sastanku su sudjelovali i predstavnici/ice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

 

Sastanak je održan u cilju razmatranja problematike vezane za okolnosti korištenja nekog od propisanih oblika rada i radnih prava propisanih Zakonom o radu i istovremenog korištenja nekog od rodiljnih ili roditeljskih prava koja su priznata Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama, odnosno utjecaj tih okolnosti na novčane potpore iz prava po osnovi socijalne skrbi ili roditeljstva.

Na sastanku su sudjelovali/e i savjetnici/ice Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Branko Borota i Martina Krnić te stručna suradnica Martina Strunjak, koji su ukratko iznijeli dosadašnja iskustva i praksu institucije Pravobraniteljice, a vezano uz pritužbe iz područja primjene Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama te Zakona o radu. U kontekstu navedenog, savjetnici/ice su ukazali kako je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova postupajući po zaprimljenim pritužbama uočila određene nejasnoće u primjeni pojedinih odredbi iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (Zakon) obzirom da iz navedenih odredbi nije jasno tko bi bio ovlašteni tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka temeljem čl.58.st.2.toč.1. toga Zakona (odnosno u slučajevima u kojima poslodavac priječi zaposlenom roditelju korištenje prava propisanih tim zakonom). Također istaknuto je kako je Pravobraniteljica ukazala i na pitanje tumačenja čl.47.st.1. navedenog Zakona (obveza zaposlenog roditelja da pisano obavijesti poslodavca o namjeri ostvarivanja svojih prava iz Zakona) obzirom da bi se iz njegove formulacije moglo zaključiti da se isti odnosi samo na one roditelje koji u tijeku korištenja prava iz tog zakona namjeravaju mijenjati način korištenja tog prava, ali ne i na one roditelje koji po prvi put ostvaruju ta prava (kao npr. očevi koji žele koristiti roditeljski dopust nakon isteka rodiljnog dopusta koji je koristila majka).

Obzirom da su na navedenom sastanku izneseni svi aktualni problemi, s kojima su izravno upoznati i predstavnici/ice nadležnih tijela, dogovoren je nastavak daljnje suradnje u vidu održavanja novog sastanka na kojem će biti predložena moguća rješenja odnosno tumačenja spornih zakonskih odredbi. Stoga će Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i dalje aktivno pratiti navedenu problematiku te aktivno sudjelovati u rješavanju iste, a sukladno svojim ovlastima iz Zakona o ravnopravnosti spolova.