Javna rasprava o Nacrtu Nacionalne strategije za uključivanje Roma do 2020.

nacpolitikaromiUred Vlade RH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina organizirao je javnu raspravu o Nacrtu Nacionalne strategije za uključivanje Roma do 2020. godine. Strategija je usklađena sa strateškim dokumentima Europske unije, a nadomjestit će Nacionalni program za Rome i Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. koji bi donošenjem Strategije prestali važiti. Javnoj raspravi ispred Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova prisustvovao je stručni savjetnik Josip Grgić. Javna rasprava se zatvara 01. srpnja 2012. nakon čega će se pribjeći izradi dokumenta s objedinjenim prijedlozima i primjedbama.