Sudjelovanje na skupu "Razumna prilagodba u sustavu zdravstva"

soihposiPovodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH) u partnerstvu s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom organizirala je skup pod nazivom „Razumna prilagodba u sustavu zdravstva“. Predstavnici/ice SOIH-a predstavili/e su pravni okvir vezano uz položaj osoba s invaliditetom s posebnim naglaskom na područje zdravstva. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Anka Slonjšak, iznijela je iskustvo institucije vezano uz razumnu prilagodbu u sustavu zdravstva, a voditeljica i zamjenica voditeljice SOIH – SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja predstavile su iskustva iz svoje prakse. 

Nakon uvodnih izlaganja, žene s invaliditetom su iznijele svoja vlastita iskustva vezana uz razumnu prilagodbu u sustavu zdravstva s posebnim osvrtom na zaštitu spolnih i reproduktivnih prava. U završnom dijelu skupa doneseni su zaključci u kojima je istaknuta potreba daljnjeg omogućavanja arhitektonske, ali i komunikacijske pristupačnosti prema osobama s invaliditetom kao i potreba kontinuirane edukacije i senzibilizacije. 

Podršku skupu dala je i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova čija savjetnica Martina Krnić je aktivno pratila skup istaknuvši kako bi jedan od zaključaka trebao imati u vidu i problematiku nasilja u obitelji kojem su izložene žene s invaliditetom, kao i podršku u ostvarivanju roditeljstva osoba s invaliditetom, a što je prihvaćeno. Naime Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova kontinuirano prati položaj žena s invaliditetom kao kategorije izložene riziku višestruke diskriminacije i to na svim područjima života, pri čemu se zalaže za rodno osjetljiv pristup prilikom pružanja svih oblika pomoći ženama s invaliditetom.