Dogovor o volontiranju studenata i studentica Pravne klinike

volonterPklinikeWEBPredstavnice Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Gordana Gradinščak Kovačević i Mladenka Morović primile su člana Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, Davida Ožanića s ciljem dogovora o volontiranju studenata/kinja kod Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova tijekom ljetnog semestra akademske 2018./2019. godine. Naime, od 2013. Pravna klinika i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uspješno surađuju temeljem potpisanog Sporazuma o suradnji u cilju praktičnog obrazovanja članova/ica Pravne klinike kod Pravobraniteljice na slučajevima zaštite građana/ki od diskriminacije iz prakse.