Pravobraniteljica na Policijskoj akademiji održala predavanje o suzbijanju rodno-uvjetovanog nasilja

Polakademija3042014Pravobraniteljica je polaznicima/cama Policijske akademije Ministarstva unutarnjih poslova održala predavanje pod nazivom „Uloga Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova s naglaskom na suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja prema ženama“. Predavanje je održano u okviru međuinstitucionalne suradnje te vezano uz aktivnosti koje Policijska akademija provodi u sklopu Specijalističkog tečaja za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji.

Pravobraniteljica i njeni pravni savjetnici Nebojša Paunović i Gordana Gradinščak Kovačević su kroz svoje izlaganje upoznali polaznike/ce sa ovlastima i nadležnostima Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova iz Zakona o ravnopravnosti spolova i s radom institucije, posebice vezano uz nasilje prema ženama i u obitelji, a koje predstavlja oblik spolne diskriminacije. Polaznicima je također predstavljen cjelokupni anti-diskriminacijski zakonodavni okvir u RH te najvažniji međunarodni standardi suzbijanja, progona i kažnjavanja nasilja prema ženama i u obitelji. Tom prilikom pravobraniteljica i njeni savjetnici osvrnuli su se na dosadašnja iskustva i aktivnosti, kao i primjere iz prakse rada pravobraniteljice vezano uz suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja s posebnim naglaskom na postupanje policijskih službenika/ca u predmetima obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama.

Pravobraniteljica je predstavila ulogu i ovlasti Institucije pravobraniteljice u praćenju rada policijske službe, socijalne skrbi i zdravstvenih ustanova. Naglasak predavanja bio je na nasilju prema ženama, uključujući i obiteljsko nasilje, kao rodno utemeljenom nasilju koje je definirala i Konvencija o sprječavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i obiteljskog nasilja. Predstavljeni su i najnoviji podaci iz Izvješća Pravobraniteljice za 2018. godinu prema kojima žene čine 65% žrtava prekršajnog djela nasilničkog ponašanja u obitelji, dok su žrtve kaznenih djela među bliskim osobama u 75% slučajeva što je jasan znak tzv. brutalizacije nasilja. Istaknuto je kako zaštita žrtve i kažnjavanje počinitelja ovisi o postupanju policijskih službenika/ca te da postupanje koje nije u skladu s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja u obitelji (Protokol) može bitno utjecati na ciljeve postupka. Ukratko su prikazane obveze policije prema Protokolu. Predstavljena je uloga i rad tijela naziva "Femicid Watch" koje je pravobraniteljica osnovala u 2017. godini., te su predstavljeni rezultati trogodišnje analize svih slučajeva ubojstava žena u RH, a koje su ubili njihovi supruzi, partneri, bivši partneri, a koji su u surudanji s MUP-om i drugim resornim ministarstvima prikupljani kroz period 2016. -  2018. 

Pravobraniteljica je posebno istaknula uspostavljenu dobru suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova, ali je istodobno ukazala i na propuste u postupanju policijskih službenika/ca prilikom intervencije kao i na pojedine slučajeve loše prakse, kako zakonodavne, tako i pravosudne. Zaključno, istaknuto je kako je usklađivanje svih zakona i postupovne prakse s međunarodnim standardima, te kontinuirana edukacija svih nadležnih tijela, a posebice policijskih službenika/ca od ključne važnosti za učinkovito suzbijanje i prevenciju obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama.