Predavanje sucima i sutkinjama disciplinskih sudova MUP-a o suzbijanju rodno uvjetovanog nasilja

edukacsuciNa poziv Ravnateljstva policije, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, održala je predavanje sucima i sutkinjama disciplinskih sudova Ministarstva unutarnjih poslova pod nazivom: „Značaj sustava policije u sprečavanju nasilja u obitelji i nasilja prema ženama - preporuke Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova“. Pravobraniteljica i njeni pravni savjetnici Nebojša Paunović i Gordana Gradinščak Kovačević su kroz svoja izlaganja upoznali polaznike/ce s ovlastima i nadležnostima Institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova te s radom i praksom institucije, posebice vezano uz nasilje prema ženama i nasilje u obitelji. 

Sudionicima edukacije predstavljen je također cjelokupni anti-diskriminacijski zakonodavni okvir u RH te najvažniji međunarodni standardi suzbijanja, progona i kažnjavanja nasilja prema ženama i nasilja u obitelji. Tom prilikom pravobraniteljica i njeni savjetnici osvrnuli su se na dosadašnja iskustva i aktivnosti, kao i primjere iz prakse rada Pravobraniteljice vezano uz suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja s posebnim naglaskom na postupanje policijskih službenika/ca u predmetima obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama.

Pravobraniteljica je predstavila ulogu i ovlasti institucije Pravobraniteljice u praćenju rada policijske službe, socijalne skrbi i zdravstvenih ustanova. Naglasak predavanja bio je na nasilju prema ženama, uključujući i obiteljsko nasilje, kao rodno utemeljenom nasilju koje definira Konvencija o sprječavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i obiteljskog nasilja. Predstavljeni su i najnoviji podaci iz Izvješća Pravobraniteljice za 2018. godinu prema kojima žene čine 65% žrtava prekršajnog djela nasilničkog ponašanja u obitelji i preko 75 % žrtve kaznenih djela nasilja u obitelji što je jasan znak tzv. brutalizacije nasilja. Istaknuto je kako zaštita žrtve i kažnjavanje počinitelja ovisi o postupanju policijskih službenika/ca te da postupanje koje nije u skladu s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja u obitelji (Protokol) može bitno utjecati na ciljeve postupka. Ukratko su prikazane obveze policije prema Protokolu.

Predstavljena je uloga i rad promatračkog tijela naziva "Femicide Watch" koje je Pravobraniteljica osnovala u 2017. godini., te su predstavljeni rezultati trogodišnje analize svih slučajeva ubojstava žena u RH, a koje su ubili njihovi supruzi, partneri, bivši partneri, a koji su u suradnji s MUP-om i drugim resornim ministarstvima prikupljani kroz period 2016. - 2018. Pravobraniteljica je posebno istaknula dobru suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova, ali je istodobno ukazala i na propuste u postupanju policijskih službenika/ca prilikom intervencije kao i na pojedine slučajeve loše prakse, kako zakonodavne, tako i pravosudne. Zaključno, istaknuto je kako je usklađivanje svih zakona i postupovne prakse s međunarodnim standardima, te kontinuirana edukacija svih nadležnih tijela, a posebice policijskih službenika/ca od ključne važnosti za učinkovito suzbijanje i prevenciju obiteljskog nasilja i nasilja prema ženama.

Dodatne informacije o događaju dostupne su na mrežnim stranicama Ministarsva unutarnjih poslova.