Sastanak u Splitu s načelnikom PU splitsko-dalmatinske

sdzupanijaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se u Splitu s načelnikom PU splitsko-dalmatinske, Draženom Vitezom, načelnikom Sektora kriminalističke policije Antom Matkovićem i voditeljicom Odjela maloljetničke delinkvencije Marijanom Todorić. Održan je radni sastanak na kojem je, između ostalog, pravobraniteljica dala inicijativu da se ubuduće, u suradnji sa svim institucijama uključenim u problematiku nasilja u obitelji, glavnina truda i aktivnosti uloži u prevenciju nasilja na način da se nasilje pokuša spriječiti liječenjem počinitelja od ovisnosti te edukacijom, kako potencijalnih počinitelja, tako i žrtava, a sve u cilju smanjenja pojavnosti nasilja u obitelji. Inicijativa pravobraniteljice je prihvaćena od strane načelnika PU Splitsko-dalmatinske te su obje strane izrazile namjeru za nastavkom dosadašnje uspješne suradnje.