Dogovoren nastavak suradnje s Centrom za izobrazbu Ministarstva pravosuđa

zatvor - upraviteljica centra za izobrazbuPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić sastala se danas sa Smiljkom Baranček, upraviteljicom Centra za izobrazbu Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa. Na sastanku se osim o dogovorenoj sustavnoj izobrazbi zatvorskih službenika o pravima i položaju transrodnih osoba, razgovaralo i nadležnostima i načelima zaštite građana/ki od spolne diskriminacije, o načinu rješavanja pritužbi na spolnu diskriminaciju, kao i o problematici vezanoj uz zatvorski sustav te općem deficitu vezanom uz edukaciju.

Pravobraniteljica je na sastanku upoznata s činjenicom da Centar za izobrazbu organizira i provodi redovne tečajeve za službenike/ce zatvorskog sustava. Suradnja s institucijom Pravobraniteljice dogovorena je pod naslovom: “Izobrazba službenika – prava i specifičnosti rada s trans-spolnim, transrodnim i rodno nenormativnim osobama”. Predavanja Pravobraniteljice obuhvaćala bi ulogu Pravobraniteljice u ostvarivanju načela ravnopravnosti spolova s naglaskom na prava transrodnih osoba u RH, dok bi predstavnici udruge koja se bavi promicanjem i zaštitom prava trans, inter i rodno varijantnih osoba – TransAid predstavili pojmove, terminologiju i međunarodne preporuke za unaprjeđenje i zaštitu prava transrodnih osoba. Dogovorena je suradnja vezano i uz daljnje edukacije službenika i službenica zatvorskog sustava u području tema od zajedničkih interesa.