Pravobraniteljica podržala konferenciju o mentalnom zdravlju

mentalnozdravljePovodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja (10. listopada), Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Udrugom za psihosocijalnu pomoć „Susret“ i udrugom „Ludruga“ organizirala je u hotelu Panorama konferenciju pod nazivom „Mentalno zdravlje! Modeli oporavka u zajednici. Gdje smo?“ Cilj konferencije je iniciranje platforme za umrežavanje različitih dionika neophodnih za međusektorsku suradnju u području mentalnog zdravlja u Republici Hrvatskoj. Na konferenciji su sudjelovali/e predstavnici/e institucija (ministarstava, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Grada Zagreba), organizacija civilnog društva te liječnici/ice koji se bave mentalnim zdravljem kao i stručnjaci po iskustvu (peer osobe) koji/e su iznosili/e vlastita iskustva vezano uz zaštitu mentalnog zdravlja.

Podršku konferenciji dala je i institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova čija je savjetnica, Martina Krnić, aktivno sudjelovala u raspravi te ukazala na problematiku obiteljskog nasilja i njegovu ulogu u razvoju mentalnih bolesti. Naime postupajući po pritužbama građana/ki vezano uz nasilje u obitelji, Pravobraniteljica je kroz dosadašnji rad u pojedinim slučajevima uočila kako dugotrajna izloženost različitim oblicima obiteljskog nasilja kod žrtava može dovesti do razvoja određenih oblika mentalnih bolesti. Također je uočeno kako u pojedinim slučajevima i počinitelji nasilja imaju određene mentalne bolesti uslijed čega ih se upućuje na odgovarajuće liječenje. Stoga je kod prevencije mentalnih bolesti svakako nužna podrška obitelji i okoline, a koja podrška žrtvama obiteljskog nasilja ponekad izostaje (posebice zbog njihove stigmatizacije).