Okrugli stol u povodu Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima

trgovanjeljudimawebPovodom obilježavanja Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima (18. listopada), Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je u prostorijama Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj organizirao okrugli stol na temu „Trgovanje u svrhu seksualnog i radnog iskorištavanja djece i mladih – primjeri iz prakse“. Uvodno izlaganje održala je Monica Gutierrez Arques ispred Agencije Europske unije za temeljena prava (FRA) na temu „Children deprived of parental care found in an EU Member State other than their own“, nakon čega su uslijedila izlaganja Ivane Buljan Ajelić, zamjenice Pravobraniteljice za djecu, Dijane Rizvić, sutkinje Općinskog kaznenog suda u Zagrebu te predstavnika/ica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ministarstva unutarnjih poslova.

Podršku okruglom stolu dala je i institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova čija je savjetnica Martina Krnić aktivno sudjelovala u raspravi koja je uslijedila nakon izlaganja. Savjetnica je ukazala na pitanje tretmana, zbrinjavanja i pružanja pomoći roditeljima (očevima i majkama) koji/e su identificirani/e kao žrtve trgovanja ljudima, a s kojima su prisutna i njihova djeca, kao i pružanja pomoći trudnicama žrtvama trgovanja ljudima. Naime ovim kategorijama žrtava potrebno je pružiti dodatnu pomoć i podršku u ostvarivanju njihovog roditeljstva. Također savjetnica je ukazala i na položaj i tretman pripadnika/ica spolnih i rodnih manjima koji/e su identificirani/e kao žrtve trgovanja ljudima, a svim navedenim kategorijama potrebno je omogućiti individualan i rodno osjetljiv pristup. S tim u vezi savjetnica je ukazala kako je institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova tijekom 2018., kao članica radne skupine, bila uključena u izradu novog Protokola o integraciji/reintegraciji žrtava trgovanja ljudima, a u koji Protokol je upravo na inicijativu Pravobraniteljice u čl.16. uvrštena odredba koja govori o pružanju programa pomoći i zaštite žrtvama trgovanja ljudima s višestrukim, specifičnim rizicima i potrebama.