Sudjelovanje na 24. hrvatskom simpoziju osoba s invaliditetom

SOIHlistopadU organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH u Zagrebu je održan je 24. hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim sudjelovanjem o temi: „Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom - globalni ciljevi, zapošljavanje i osobni pomagači“. Na simpoziju su sudjelovali/e predstavnici/ice državnih tijela i organizacija civilnog društva koji/e su predstavili/e aktivnosti usmjerene na pomoć i podršku osobama s invaliditetom, posebice vezano uz njihov rad i zapošljavanje. Predstavljena je i EU Disability Card – Europska kartica za osobe s invaliditetom kao primjer dobre prakse u Sloveniji, a koji bi se mogao primijeniti i u Hrvatskoj.

Podršku simpoziju, kao i ranijih godina, dala je i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova čija je savjetnica Martina Krnić aktivno sudjelovala na radionici o reproduktivnom zdravlju žena s invaliditetom. Savjetnica je iznijela podatke vezano uz opremljenost zdravstvenih ustanova ginekološkim stolovima prilagođenim ženama s invaliditetom kojih je u 2016. na području Hrvatske bilo 245, pri čemu je ukazano i na pitanje njihove teritorijalne rasprostranjenosti te pristupačnosti, posebice u ruralnim područjima. Savjetnica je iznijela i podatke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo vezano uz broj žena s invaliditetom koje su rodile (u 2016.-651, u 2017.-765, a u 2018.- 1.014), iz kojeg je vidljiv kontinuirani porast toga broja. Imajući u vidu kako je u 2013. godini rodilo 339 žena s invaliditetom, proizlazi kako je u 2018. godini došlo do porasta od gotovo 200% u odnosu na 2013. Savjetnica je ukratko ukazala i na područje reproduktivnog zdravlja koje Pravobraniteljica kontinuirano prati, posebice pitanje dostojanstvenog tretmana rodilja u rodilištima, legalno induciranog prekida trudnoće, medicinski pomognute oplodnje i dostupnosti kontracepcije. Svi navedeni podaci dostupni su i objavljeni u Izvješću o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2018. godinu.