Sudjelovanje na okruglom stolu "Rodna ravnopravnost u politici plaća - problemi i moguća rješenja"

osHSSDemokratiPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je na okruglom stolu „Rodna ravnopravnost u politici plaća – problemi i moguća rješenja“ održanom u Hrvatskom saboru u organizaciji Kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Demokrata. Pravobraniteljica je iznijela podatke o razlikama u plaćama žena i muškaraca, uzrocima jaza u plaćama i mirovinama, podzastupljenosti žena na upravljačkim pozicijama te navela da se najveći broj pritužbi na diskriminaciju koje zaprima institucija Pravobranitejice već godinama odnosi na područje rada i zapošljavanja te socijalne sigurnosti. Spomenula je i aktivnosti dva EU projekta kojih je nositeljica, a koji tematiziraju jednake plaće „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života” te "Jednaka prava-jednake plaće-Širenje opsega implementacije akcija i zakonskih standarda rodne ravnopravnosti s ciljem dostizanja rodne ravnopravnosti i sprječavanja siromaštva u Hrvatskoj".

Izlaganje je zaključila preporukama mjera za poticanje žena na uključivanje na tržište rada kako bi se prekinula postojeća stagnacija stope radne aktivnosti žena, mjera za promicanje rodno uravnotežene strukture zaposlenika/ica, mjera za uklanjanje horizontalne/sektorske i vertikalne segregacije tržišta rada, mjera s ciljem smanjivanja jaza u plaćama, mjera koje će osigurati učinkovitiju zaštitu trudnica i rodilja te mjera za usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života.

Na okruglom stolu govorili su i Marina Kasunić Peris, koordinatorica za rad i socijalnu politiku u Savjetu Demokrata, Mirando Mrsić, predsjednik Demokrata, koji je naglasio da je cilj ovog stola uspostava dijaloga između raznih segmenata društva: poslodavaca, sindikata, civilnog društva te predstavnika/ca vlasti, Milica Jovanović iz Hrvatske udruge poslodavaca koja je govorila o politici plaća u ulozi suzbijanja jaza u plaćama – perspektiva poslodavaca dok je Ana Miličević Pezelj iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske govorila o ulozi sindikata u promicanju transparentne politike plaća. Na kraju je predstavljen Nacrt prijedloga Zakona o promicanju transparentnosti u politici plaća koji predlažu Demokrati. Okrugl stol je završio raspravom o izloženim temama.

Iz medija:

HINA, 27.11.2019.

Glas Istre, 27.11.2019.

Index.hr, 27.11.2019.

RTL, 27.11.2019.

ezadar.hr, 27.11.2019.

sjeverni.info, 28.11.2019.

Sindikat novinara Hrvatske, 6.12.2019.