Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

ministsocpolimladOdržan je prvi sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi u Ministarstvu socijalne politike i mladih. Koordinatorica je Božena Horvat Alajbegović, a na sastanku je sudjelovala i predstavnica Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, stručna savjetnica Martina Krnić. Istaknuto je kako bi Zakon o socijalnoj skrbi trebao pratiti ranije započetu reformu sustava socijalne skrbi, a čiji glavni ciljevi su deinstitucionalizacija, decentralizacija te transformacija sustava socijalne skrbi. Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova će prvenstveno sudjelovati u podgrupi koja se odnosi na prava iz sustava socijalne skrbi.

U radnoj skupini se nalazi veći broj članova/ica (32) obzirom da se htjelo obuhvatiti širok krug osoba koje se u svom radu susreću i/ili primjenjuju Zakon o socijalnoj skrbi. Radna skupina je podijeljena u tri podgrupe.

Kao jedna od glavnih novina predviđeno je osnivanje Državnog zavoda za socijalnu skrb koji bi se bavio znanošću o sustavu socijalne skrbi, analitikom, statistikom, publikacijama i analizama iz tog područja.

Radna skupina bi konačni nacrt prijeloga navedenog zakona trebala izraditi do kraja studenog ove godine.