Preventivni rad s muškim izbjeglicama i migrantima na rodno zasnovanom nasilju

Fomen MALAPravobraniteljica je danas sudjelovala na predstavljanju projekta FOMEN – Focus on Men: Gender Based Violence Prevention Work with Male Refugees and Migrants. FOMEN je dvogodišnji projekt (rujan 2019. – kolovoz 2021.) koji sufinancira Europska komisija, a u Hrvatskoj i Ured za udruge Vlade RH. Provodi se u partnerstvu s nevladinim organizacijama iz 6 europskih država (Austrija, Hrvatska, Španjolska, Grčka, Njemačka i Italija), a u organizaciji Društva za psihološku pomoć, koje je nositelj projekta za Hrvatsku. Pravobraniteljica je aktivno sudjelovala na okruglom stolu na kojem su sudjelovali stručnjaci iz raznih područja rada s izbjeglicama i migrantima (MUP, zdravstvo, socijalna skrb, udruge civilnog društva…). Na sastanku su se razmijenila iskustva s ciljem iznalaženja inovativnih pristupa sprječavanja rodno zasnovanog nasilja među muškim migrantima i izbjeglicama.

Predstavnici Pravobraniteljice, pravni savjetnici, Nebojša Paunović i Branko Borota predstavili su na okruglom stolu iskustva rada s žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, te iskustva rada na individualnim pritužbama građana s naglaskom na pritužbe vezane uz izbjegličku populaciju. Savjetnik Paunović predstavio je ukratko slučaj izbjeglice koja se pritužila Pravobraniteljici da joj je zahtjev za odobravanjem azila odbijen samo zato što se tek kasnije u postupku pozvala na rodno uvjetovano nasilje kao razlog bijega iz matične zemlje i traženje izbjegličkog statusa u RH. Pravobraniteljica se umiješala u navedeni postupak u fazi tužbe protiv rješenja MUP-a pred Upravnim sudom, da bi tek Ustavni sud, prihvativši u potpunosti argumentaciju Pravobraniteljice, poništio odluku o odbijanju zahtjeva za odobrenjem izbjegličkog statusa te naložio ponovno provođenje postupka.

Cilj ovog projekta je prevencija rodno uvjetovanog nasilja i razvijanje rodno senzibilnog pristupa kod muških migranta i izbjeglica. Projektni tim ima zadatak u suradnji s nacionalnim stručnjacima procijeniti potrebe i resurse, te identificirati najbolje prakse preventivnog rada s izbjeglicama i migrantima u suzbijanju rodno uvjetovanog nasilja. Na temelju takvih spoznaja cilj je u okviru projekta: 1. Razviti specifične programe prevencije rodno uvjetovanog nasilja namijenjen populaciji izbjeglica i migranata; 2. Izraditi priručnik i program jačanja kapaciteta stručnjaka i kulturalnih medijatora koji rade s izbjeglicama i migrantima; 3. Provesti oba programa u svih 6 država EU obuhvaćenim ovim projektom.

Savjetnici Pravobraniteljice ponudili su nositelju projekta suradnju u razmijeni iskustva i znanja institucije Pravobraniteljice stečenog u višegodišnjem radu sa žrtvama i počiniteljima rodno uvjetovanog nasilja, ali i znanja i iskustva u kreiranju, mijenjanju i unapređenju zakonodavnog okvira koji cilja na suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja.