Posjet CZSS Čakovec

czsscakovecU sklopu posjeta Međimurskoj županiji, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se s ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Čakovec, Suzanom Belović. Sastanku je prisustvovala i stručna savjetnica pravobraniteljice, Martina Krnić te djelatnici/ce Centra za socijalnu skrb u Čakovcu. Sastanak je održan u cilju uspostave daljnje suradnje na područjima iz nadležnosti rada pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Primarno se razgovaralo o postupanju u slučajevima obiteljskog nasilja.

Ravnateljica Belović opisala je postojeću situaciju te navela dobru suradnju sa županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova kao i sa sigurnim kućama na području cijele RH. Centar ima oko 11.000 korisnika/ca te 44 zaposlene osobe (uključujući podružnice u Murskom Središću i Prelogu). Međutim, postojeći broj zaposlenih još uvijek ne pokriva sve potrebe korisnika/ca što je veliki problem.

Suradnja s policijom, državnim odvjetništvom i sudovima je uspostavljena, dok suradnja s koordinatoricom za ravnopravnost spolova u Uredu državne uprave još uvijek ne postoji. Prema statističkim podacima za 2011., Centar je zaprimio 135 obavijesti o nasilju u obitelji, najviše od policije. Istodobno, Centar je policiji uputio 19 prijava o obiteljskom nasilju, a najčešći oblici nasilja su bili tjelesno i psihičko nasilje. Centar je, u suradnji s Ravnateljstvom policije, provodio preventivne kampanje vezano uz obiteljsko nasilje.

Najveći dio novčanih sredstava Centar je, prema kazivanju ravnateljice, utrošio na pomoć za uzdržavanje, a broj korisnika/ca te pomoći kontinuirano raste, iako većinu čine radno sposobne osobe koje su pripadnici/ce romske populacije. Naime, u ukupnom broju korisnika/ca stalne pomoći, romska populacija čini udio od 82%.

Vezano za roditeljsku skrb, istaknuto je kako u velikom broju slučajeva nakon prestanka bračne/izvanbračne zajednice postoji sporazum roditelja o povjeravanju djece majci obzirom da očevi ne izražavaju želju ni spremnost da djeca budu povjerena njima.

Kao postojeće probleme, pored nedostatka stručnog kadra, ravnateljica je navela nepostojanje proaktivnog pristupa žrtvama te potrebu za njihovom sveobuhvatnom rehabilitacijom. Razgovaralo se i o provedbi psihosocijalnog tretmana za počinitelje obiteljskog nasilja.