Posjet PU Varaždinskoj

puvarazdinskaU sklopu posjete Varaždinskoj županiji pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se s načelnikom Policijske uprave Varaždinske, Radom Sitarom, njegovim zamjenikom Sinišom Brkinjačom te suradnicima/icama Ružom Levačić i g. Mravlinčićem. Navedenom sastanku koji je održan vezano za suzbijanje obiteljskog nasilja, nazočila je i stručna savjetnica pravobraniteljice, Martina Krnić. Istaknuta je dobra suradnja sa Centrom za socijalnu skrb u Varaždinu kao i poboljšana suradnja sa zdravstvenim institucijama.

Uspostavljena je praksa prema kojoj bolnice zadržavaju počinitelje dok im se zdravstveno stanje ne poboljša, nakon čega o tome obaviještavaju policiju koja ih zatim upućuje na nadležni prekršajni sud. Suradnja postoji sa sigurnom kućom kao i sa prekršajnim sudom, a određeni vid suradnje uspostavljen je i sa županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova.

Suradnja sa centrom za socijalnu skrb održava se putem međuresornih timova u kojima se nalaze predstavnici/ice svih institucija koje se bave djecom i obitelji (obiteljski centar, CZSS, zdravstvene institucije, Crveni križ, klub žena, sudovi i nadležna državna odvjetništva).

Udio predmeta obiteljskog nasilja u odnosu na ostale predmete iz nadležnosti PU Varaždinske je relativno visok obzirom na ostale policijske uprave u RH, ali je vidljiv trenutni pad tih predmeta u PU Varaždinskoj u odnosu na prijašnje godine. Istaknuto je kako je PU Varaždinska među prvima počela primjenjivati prekršajnu odredbu Obiteljskog zakona iz 1999. koja je uređivala obiteljsko nasilje. Naime, tijekom 1999. PU Varaždinska zabilježila je čak 72 slučaja obiteljskog nasilja i spada u tri policijske uprave koje su te godine postupale po prijavama obiteljskog nasilja. Već od 1999. PU Varaždinska je počela tiskati brošure i letke te provoditi kampanje vezano uz obiteljsko nasilje što je rezultiralo velikim brojem prijava obiteljskog nasilja.

Edukacije pol. službenika/ica o obiteljskom nasilju provode se na godišnjoj razini u okviru seminara za sve policijske službenike/ice, a PU Varaždinska je provodila kampanje o nasilju po svim školama (njih 41) u županiji.