Posjet CZSS Varaždin

czssvarazdinPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, održala je sastanak s ravnateljem Centra za socijalnu skrb Varaždin, Sinišom Česijem i njegovim stručnim djelatnicama. Sastanku je prisustvovala i stručna savjetnica pravobraniteljice, Martina Krnić. Cilj sastanka bio je navedena analiza postojećeg stanja te daljnje poboljšanje uspostavljene suradnje. Ravnatelj Centra je istaknuo dobru suradnju s policijom kao i s organizacijama civilnog društva. Suradnja postoji i s obiteljskim centrom čiji kapaciteti, po mišljenju ravnatelja, još uvijek nisu maksimalno iskorišteni.

Naveden je i problem dislociranosti obiteljskog centra koji je od centra za socijalnu skrb udaljen 5 km. Unutar Centra za socijalnu skrb Varaždin formiran je disciplinski centar u kojem svakodnevno boravi oko 30-tak djece koja se nalaze na poludnevnom boravku. Nadležnost disciplinskog centra obuhvaća područje triju županija, ali problem je što sve njegove troškove snosi isključivo Centar za socijalnu skrb Varaždin.

U okviru suradnje s policijom i obiteljskim centrom održavaju se okrugli stolovi, a suradnja postoji i sa sigurnom kućom u Varaždinu. Iako je bilo planirano preseljenje sigurne kuće na novu lokaciju, to još uvijek nije realizirano zbog nedostatka financijskih sredstava. Vezano uz obiteljsko nasilje, primjećen je trend njegovog porasta, ali i veći broj složenijih i težih slučajeva nasilja što je, prema mišljenju ravnatelja, djelomično posljedica i loše ekonomske situacije. Međutim, u proteklih 10-tak godina napravljen je veliki napredak jer je obiteljsko nasilje iz privatne sfere prešlo u javnu sferu.

U odnosu na roditeljsku skrb i ravnopravni tretman oba roditelja, istaknuto je kako svi očevi ne traže da im se djeca povjere na skrb po prestanku bračne/izvanbračne zajednice, ali u praksi se djeca povjeravaju i njima, a ne samo majkama. Naime, u dosta slučajeva centar za socijalnu skrb nakon provedene obrade predlaže upravo oca kao podobnijeg roditelja za skrb o djetetu. Istaknuta je i potreba uklanjanja spolnih stereotipa i provođenja edukacija i kampanja o osvješćivanju očeva, a vezano uz njihovu ulogu u odgoju djece.

Ravnatelj se osvrnuo i na problem ljudskih potencijala u Centru i njegove ekipiranosti stručnim kadrovima. Naime, trenutno je u Centru zaposleno 43 djelatnika/ica, a za nesmetani rad potrebno je zaposliti još njih sedam. Broj korisnika/ica socijalne naknade iznosi oko 8.500, a broj slučajeva obiteljskog nasilja na godišnjoj razini se kreće oko 500. Centar s jednim stručnim timom pokriva čak 170 udomiteljskih obitelji.

 

Iz medija:

Ravnopravnost spolova, 7 plus Regionalni tjednik, 25.7.2012.