Sudjelovanje na sastanku na temu Akcijskog plana EU za ravnopravnost spolova

min vanjskih poslovaU prostorijama Ministarstva vanjskih i europskih poslova (dalje u tekstu: MVEP) dana 16. srpnja 2020. godine održan je sastanak na temu suradnje u okviru provedbe postojećeg te izrade i provedbe budućeg Akcijskog plana EU-a za ravnopravnost spolova vezanog uz vanjske odnose EU (tzv. EU Gender Action Plan) na kojemu je, uz predstavnike MVEP-a i Ureda za ravnopravnost spolova, kao predstavnik institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sudjelovao Kristijan Kevešević, zamjenik pravobraniteljice.

S obzirom da je 2020. godina zadnja godina provedbe Akcijskog plana EU-a za ravnopravnost spolova 2016.-2020. godine (GAP II), u tijeku je izrada akcijskog plana za naredno razdoblje (GAP III). U kontekstu izrade budućeg akcijskog plana, ukazano je na činjenicu usvajanja zaključaka o potpori mladima u vanjskom djelovanju od strane Vijeća EU, kao vrlo važnom rezultatu u okviru Hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije koji se, između ostalog, tiče i promicanja osnaživanja i jednakih mogućnosti za djevojčice i mlade žene, osobito podupiranjem napora u svrhu sprečavanja i iskorjenjivanja sklapanja brakova s djecom, ranih i prisilnih brakova, sprečavanja ranih trudnoća, ukidanja diskriminirajućih propisa i praksi, kao i svih oblika seksualnog i rodno utemeljenog nasilja.

Na tragu navedenih zaključaka, razmijenjene su informacije o dosadašnjim iskustvima i primjerima dobre prakse na nacionalnoj razini. Kao potencijalnu podlogu za promicanje ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena i djevojčica u partnerskim zemljama, zamjenik pravobraniteljice je prezentirao EU projekt „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama (Building more effective protection: transforming the system for combating violence against women)“ kroz koji je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, u svojstvu nositeljice projekta, u suradnji s Pravosudnom akademijom i Policijskom akademijom, organizirala devet dvodnevnih edukacija sudaca/tkinja, državnih odvjetnika/ca i policijskih službenika/ca na temu nasilja prema ženama i nasilja u obitelji.

Predstavnici institucija su zaključno istaknuli interes za međusobnom suradnjom i zajedničkim radom u osmišljavanju politika i promicanju ravnopravnosti u okviru međunarodne razvojne suradnje.