Zajednički sastanak s CZSS i PU Bjelovar

czssipubjelovar2Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sastala se s ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Bjelovar, Tatjanom Bedeković, i načelnikom Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske, Jakobom Bukvićem. Zajednički sastanak održan je u prostorijama centra za socijalnu skrb, a sastanku su prisustvovali/e i stručna savjetnica pravobraniteljice, Martina Krnić, zamjenik načelnika PU Bjelovarsko-bilogorske, Hamdija Mašinović, te djelatnici/ice navedenih institucija koji/e se bave problematikom nasilja u obitelji što je bila i tema sastanka.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Bjelovar i načelnik PU Bjelovarsko-bilogorske istaknuli su dobru međusobnu suradnju koja je rezultirala i prošlogodišnjim osnivanjem međuresornog tima na županijskoj razini. Kao zajednički problem navedeno je nepostojanje suradnje sa županijskim Povjerenstvom za ravnopravnost spolova koje već dulje vrijeme ne održava sastanke te stoga djelatnici/ice centra i PU nisu niti upoznati s njegovim radom.

czssbjelovarSuradnja je uspostavljena i s Prekršajnim sudom u Bjelovaru čiji suci/sutkinje sudjeluju na zajedničkim sastancima. Međutim, naveden je problem koji imaju Policijska postaja Čazma i Centar za socijalnu skrb Čazma jer su navedene institucije, iako se nalaze na administrativnom području Bjelovarsko-bilogorske županije, obuhvaćene mjesnom nadležnošću Prekršajnog suda u Ivanić Gradu.

Na području županije nalazi se jedno sklonište za žrtve obiteljskog nasilja i njega vodi Udruga Iris čiji članovi/ice su ujedno i djelatnici/ice Centra za socijalnu skrb Bjelovar. Kapacitet skloništa je 16 mjesta, a tijekom 2011. u njemu je bilo smješteno 11 osoba. Prema postojećoj praksi, žrtve obiteljskog nasilja s područja Bjelovara smještavaju se u skloništa koja se nalaze na području drugih županija. U odnosu na obiteljsko nasilje, Centar je tijekom 2012. zabilježio trend blagog pada takvih predmeta.

Istaknuta je dobra suradnja Centra s Obiteljskim centrom koji bi, prema mišljenju ravnateljice Centra za socijalnu skrb Bjelovar, trebao imati veće ovlasti od postojećih. U odnosu na psihosocijalni tretman, on se u Bjelovaru provodi tek od ove godine. Centar je u suradnji sa Udrugom Iris i MUP-om provodio preventivne kampanje vezano uz borbu protiv nasilja nad ženama.

Situaciju na području ljudskih resursa u Centru ravnateljica je opisala kao zadovoljavajuću istaknuvši kako se djelatnici/ice odazivaju svim pozivima za edukaciju. Centar ima oko 4.000 korisnika/ica socijalne pomoći.

Vezano uz roditeljsku skrb, ravnateljica je iznijela statističke podatke za 2011.g. prema kojima je Centar izradio 81 stručno mišljenje o povjeravanju djece. U 64 slučaja Centar je predložio povjeravanje djeteta majci (od toga je u 51 slučaju postojao sporazum roditelja po tom pitanju, a u 13 slučajeva tog sprazuma nije bilo) dok je u 17 slučajeva predloženo povjeravanje djece ocu (od toga je u 12 slučajeva postojao sporazum roditelja, a u pet slučajeva se roditelji nisu mogli sporazumjeti po tom pitanju).

Istaknuto je kako na području roditeljske skrbi ne postoje rodni stereotipi već se odluka Centra uvijek donosi u skladu s najboljim interesom djeteta. U odnosu na održavanje susreta i kontakata djeteta s roditeljem kojem dijete nije povjereno na skrb, ravnateljica je navela kako su u protekloj godini bile 23 intervencije po tom pitanju, ali da su intervenciju u jednakoj mjeri tražili očevi i majke.

czssipubjelovarNačelnik PU Bjelovarsko-bilogorske naveo je kako je tijekom 2011. zabilježen porast slučajeva obiteljskog nasilja. Prema statističkim podacima, u prethodnoj godini evidentirano je 927 počinitelja obiteljskog nasilja te je podnesena 761 prekršajna prijava. Na području obiteljskog nasilja zabilježen je veliki broj recidivista.

U cilju suzbijanja nasilja, PU Bjelovarsko-bilogorska je provodila preventivne programe u 4. i 6. razredima osnovnih škola, a kampanja „Živim život bez nasilja“ provedena je u svih 11 osnovnih škola te u vrtićima. Vezano uz edukacije pol. službenika/ica, načelnik je istaknuo kako svi službenici/ice koji rade na području obiteljskog nasilja svake godine prolaze dodatne edukacije u trajanju od pet sati.

Istaknuta je suradnja policije s odgojno-obrazovnim ustanovama, a zadnjih godina poboljšana je suradnja i sa zdravstvenim ustanovama jer bolnice na liječenju zadržavaju počinitelje čije je zdravstveno stanje loše. Suradnja postoji i s koordinatoricom za ravnopravnost spolova koja je članica međuresornog tima.

U odnosu na zaštitne mjere, PU Bjelovarsko-bilogorska je tijekom 2011. predložila izricanje 90 mjera, a sud je izrekao 71 mjeru što predstavlja dobar prosjek. Istaknut je problem primjene zaštitne mjere zabrane približavanja žrtvi u slučajevima kada žrtva živi u istom stanu s nasilnikom, a taj problem su pravobraniteljici navele i neke druge policijske uprave. Također je naveden i problem kršenja zaštitnih mjera u slučajevima kada žrtva dopusti nasilniku da se vrati.  Vezano uz kršenje zaštitinih mjera, istaknuto je kako se radi o problemu malih sredina kao što je i Bjelovar, u kojima je teško provoditi zaštitne mjere na terenu.