Edukativni video spot u okviru emisije „EUctionary“

EUctionaryPravobraniteljica Višnja Ljubičić gostovala je u edukativnom video spotu namijenjenom studentskoj i srednjoškolskoj populaciji u kojima se obrađuju osnovni pojmovi Europske unije. U sklopu odgojno-obrazovne emisije „EUctionary“ snimljen je niz kratkih video materijala, a pravobraniteljica je sudjelovala u četvrtoj epizodi u kojoj je obrađena tema ravnopravnosti spolova. Osim pravobraniteljice, u emisiji je gostovala i Petra Kontić iz udruge B.a.B.e.

U snimljenom intervjuu pravobraniteljica je pojasnila osnovna polazišta politike ravnopravnosti spolova, govorila je o neravnopravnom položaju žena u području zapošljavanja i rada, jazu u plaćama, staklenom stropu, demografskoj politici, korištenju rodiljnog i roditeljskog dopusta i općenito položaju Hrvatske u odnosu na prosjek Europske unije.

Serijal video spotova snimili su studentice i studenti Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u okviru projekta „Prema otvorenoj, pravednoj i održivoj Europi u svijetu – projekt predsjedanja EU 2019-2021“, financiranom od strane Europske komisije i sufinanciranom od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Video je dostupan na Youtube-u: „EUctionary - Epizoda 4: Ravnopravnost spolova“.