Sastanak koordinacije za azil

Tema sastanka bila je uloga centra za socijalnu skrb u odnosu na tražitelje azila, azilante i osobe s odobrenom supsidijarnom zaštitom sukladno novom Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 23/12), s posebnim osvrtom na: ostvarivanje prava na novčanu pomoć, metode utvrđivanja dobi tražitelja azila, uloga skrbnika u postupku azila. Na sastanku je ispred Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova sudjelovao viši stručni savjetnik za pravna pitanja Branko Borota.

Lana Vučinić – iz Odjela za strance i azil, Ministarstvo unutarnjih poslova – je iznijela najnovije podatke o odobrenim azilima (do sada je odobren ukupno 31 azil, 18 osoba je pod supsidijarnom zaštitom; od toga broja samo su 3 osobe zaposlene, a ostali su korisnici pomoći za uzdržavanje). Predstavnik Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Branko Borota, predložio je da se svi podaci ubuduće iskazuju po spolu, jer je to veoma važno za integraciju azilanata, posebno žena. Prijedlog je prihvaćen. Iznesen je i podatak da su zaposlene dvije žene i jedan muškarac, a još jedan muškarac je pred zapošljavanjem.

Posebno je istaknut problem da veliki broj tražitelja azila izjavljuju da su maloljetne osobe. U slučaju sumnje u istinitost izjave o maloljetnosti nema propisanih i pouzdanih kriterija za utvrđivanje dobi azilanata. Prema zakonu o socijalnoj skrbi maloljetnoj osobi se mora postaviti posebni skrbnik. U 2011. samo Centar za socijalnu skrb je postavio 301 posebnog skrbnika. Zaključeno je da utvrđivanje dobi mora biti dragovoljno i da se mora zakonski urediti.

Predstavnica UNHCR-a je bila vrlo kritična na cjelokupnu organizaciju azila u Hrvatskoj. Smatra da cjelokupna služba za azil mora biti unutar jednog ministarstva. Upozorila je što bi se moglo desiti kad Hrvatska pristupi EU (npr. navala tražitelja azila, vraćanje onih azilanata iz EU u Hrvatsku kojima je Hrvatska uskratila azil i sl.)