Pravobraniteljica na konferenciji o integraciji azilanata

KonferencijaIntegracijaAzilantiU organizaciji Centra za mirovne studije, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić je u Hrvatskom saboru sudjelovala na Konferenciji „Integracijske politike i prakse – uključivanje azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom u hrvatsko društvo“. Na Konferenciji su govorili Terence Pike, Visoki povjerenik UN-a za izbjeglice, Paul Vandoren, šef Delegacije EU u Hrvatskoj, Ranko Ostojić, ministar unutarnjih poslova, Luka Mađerić, v.d. ravnatelj Ureda za ljudska prava, Zrinka Vrabec Mojzeš, savjetnica u Uredu predsjednika RH, predstavnici Hrvatskog crvenog križa, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva zdravlja kao i organizacija civilnoga društva.

U svom izlaganju pravobraniteljica je ukazala na rodni aspekt tražitelja/ica azila i rodnu statistiku kod tražitelja/ica azila, odnosno broja odobrene zaštite po spolu. Naime, azilanti su osjetljiva društvena skupina unutar koje posebno osjetljivu društvenu skupinu čine žene, LGBT-populacija, djeca, osobe s invaliditetom i sl. U tom smislu je potrebno voditi računa o njihovim potrebama i pravima tijekom postupanja i smještaja, te je potrebna kontinuirana edukacija i senzibilizacija stručnih osoba vezano za LGBT osobe, kao i svijest o davanju razmjernog broja odobrenja ženama-azilanticama u odnosu na ukupan broj tražitelja azila. Pravobraniteljica je pohvalila dosadašnji rad Povjerenstva za azil čiji rad prati godinama i koje je pokazalo zavidnu razinu rodnog senzibiliteta pri odlučivanju o odobrenoj zaštiti, što je vidljivo iz sastava Povjerenstva kao i broja odobrenih zaštita razvrstanih po spolu. Navedeno je potkrijepila analiziranim statističkim pokazateljima od 2006. do 2012. godine. Kako se navedeno Povjerenstvo gasi i nadležnost o odlučivanju po zahtjevima tražitelja/ica azila preuzima Upravni sud (koji dnevno rješava po 125 predmeta) upitno je u kojoj mjeri će se promptno rješavati zahtjevi i s kojim senzibilitetom prema rodnom aspektu će se odnositi suci/sutkinje u odlučivanju po predmetnim zahtjevima.