Sastanak s predstavnicima Akrokora

Na inicijativu predstavnika Agrokor koncerna, u uredu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, pravobraniteljica Višnja Ljubičić i njezin zamjenik Goran Selanec održali su sastanak s izvršnim direktorom Sektora ljudskih resursa, Vitomirom Begovićem i njegovim suradnicama Ivanom Ukas Ilić i Vandom Mačešić. Tema razgovora odnosila se na istraživanje koje provodi Ured na uzorku od 500 tvrtki o zastupljenosti žena i muškaraca na rukovodećim pozicijama u hrvatskim trgovačkim društvima.

Gospodin Begović je istaknuo da Agorkorova strategija upravljanja ljudskim potencijalima uključuje dostizanje visokih moralnih i stručnih standarda, postizanje zadovoljstva zaposlenika/ica i stvaranje pozitivnog radnog i organizacijskog ozračja. U nastavku razgovora predložena je zajednička suradnja uz razradu prijedloga programa edukacije koji bi se provodio na Akademiji Agrokor koncerna u svrhu edukacije rukovodećeg kadra i zaposlenika/ica o diskriminaciji na radnom mjestu temeljem spola, spolne orijentacije, obiteljskog i bračnog statusa, o uznemiravanju i spolnom uznemiravanju, zaštiti dostojanstva, rodnim stereotipima, poslovnim kvotama, rodno-osjetljivom odlučivanju i sl.