Stručni skup o pravima djece s problemima u ponašanju

Održan je dvodnevni stručni skup „Zaštita prava i interesa djece s problemima u ponašanju“ u organizaciji Ureda pravobraniteljice za djecu. Ispred Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova skupu su prisustvovali Josip Grgić, stručni suradnik za obrazovanje i Martina Krnić, stručna suradnica za pravna pitanja. Više o radu stručnog skupa na stranicama pravobraniteljice za djecu.