Sudjelovanje na treningu za poduzimanje radnji iz nadležnosti pravobraniteljstava

Predstavnice Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, viša stručna savjetnica za pravna pitanja Sanja Oluški Radaković i stručna suradnica za pravna pitanja Martina Krnić sudjelovale su na treningu za djelatnike/ce Ureda pučkog pravobranitelja i ureda posebnih pravobraniteljstava u okviru UNDP-evog projekta „Jačanje kapaciteta institucije pučkog pravobranitelja 2010/11“.

Osnovna ideja treninga bila je osposobljavanje djelatnika/ca Ureda pučkog pravobranitelja te djelatnika/ca posebnih pravobraniteljstava za poduzimanje radnji iz nadležnosti koje zahtijevaju poznavanje domaćih postupovnih odredbi i sudske prakse, točnije građanskog procesnog prava (vezano za podnošenje udružnih tužbi i miješanje u sudski postupak sukladno čl. 21. i 24. Zakona o suzbijanju diskriminacije) te prekršajnog prava (vezano za koncipiranje optužnih prijedloga, sukladno  čl. 29. Zakona o suzbijanju diskriminacije). Predavači su bili Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda i prof. dr. sc. Alan Uzelac, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu.