Javna rasprava o Nacionalnom programu zaštite i promicanja ljudskih prava

Predstavnica Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Mladenka Morović, načelnica Službe za opće poslove, sudjelovala je u javnoj raspravi o  provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. za proteklo trogodišnje razdoblje. Raspravu su organizirali Centar za ljudska prava i Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske.

U raspravi, u kojoj su sudjelovali/e predstavnici/e organizacija civilnog društva za ljudska prava, tijela države uprave i nezavisni/e stručnjaci/kinje,  zajednički su prihvaćeni zaključci i preporuke koji će biti upućeni relevantnim tijelima Vlade RH te zainteresiranoj javnosti. Zaključci i preporuke dostupni na stranicama Centra za ljudska prava.