Predstavljena nova Nacionalna politika za ravnopravnost spolova 2011.-2015.

Na poziv Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH predstavljanju  Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2011. do 2015. godine i Strategije za ravnopravnost između žena i muškaraca 2010.-2015. Europske komisije ispred Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova prisustvovala je načelnica Službe za opće poslove i članica radne skupine za izradu  Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine, Mladenka Morović.