Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi - drugi sastanak Radne skupine

mspimOdržan je drugi sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi u Ministarstvu socijalne politike i mladih. Nova koordinatorica Radne skupine, Ana Butković, iznijela je teze oko kojih se nadležno ministarstvo usuglasilo i koje će biti uvrštene u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, a koje se odnose na područje novčanih naknada i na područje socijalnih usluga.

Naime, želi se smanjiti broj novčanih naknada s dosadašnjih devet na šest i to: inkluzivni dodatak, naknada roditelja njegovatelja, novčana potpora za obrazovanje, pomoć za uzdržavanje, jednokratna pomoć te pomoć za osobne potrebe korisnika smještaja.

U odnosu na područje socijalnih usluga, izmjenama i dopunama zakona želi se stvoriti preduvjete za praćenje i vrednovanje pružanja usluga soc. skrbi, uvesti davanje koncesija za obavljanje djelatnosti soc. skrbi te licencirati pružatelje usluga soc. skrbi.
Istaknuto je kako pojedini prijedlozi nisu usvojeni zbog nedostatka financijskih sredstava, a radi navedenog se, između ostaloga, za sada odustalo i od decentralizacije sustava soc. skrbi kao i od osnivanja Državnog zavoda za socijalnu skrb.

Na sastanku je sudjelovala i stručna savjetnica u Uredu pravobraniteljice, Martina Krnić, koja je ukratko izložila i obrazložila već podnesene prijedloge Pravobraniteljice posebno se osvrnuvši na potrebu uvođenja žena žrtava obiteljskog nasilja kao posebne kategorije korisnica. Također je spomenut i problem financiranja skloništa za žrtve obiteljskog nasilja koji još uvijek nije riješen te potreba jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da sudjeluju u njihovom financiranju i to u određenom postotku od svojega proračuna, a na što je Pravobraniteljica već ukazala u svojem Izvješću o radu za 2011. godinu.