Posjet Pravne klinike

pravnaklinika22studeni2012Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova Višnju Ljubičić posjetili/e su studenti/ce kliničari/ke u pratnji mentorice dr.sc. Andreje Grgić, asistentice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji su predstavili rad Pravne klinike, posebice rad Grupe za suzbijanje diskriminacije i zaštitu prava manjina. Od strane Pravobraniteljice predložena je suradnja koja bi se realizirala kroz praktični rad studenata u Uredu pravobraniteljice na slučajevima diskriminacije po pritužbama građana/ki, praćenje sudskih rasprava na sudovima kada je Pravobraniteljica umješačica u sudskim postupcima, sudjelovanje u edukacijama sudaca/odvjetnika kao i na okruglim stolovima/konferencijama vezano za rodna pitanja,  prava osoba homoseksualne orijentacije te ostvarivanja prava temeljem bračnog i obiteljskog statusa.