Okrugli stol "Dan ljudskih prava: oslobodimo se predrasuda - upoznajmo Rome"

romiU cilju prevladavanja predrasuda prema etničkim manjinama, posebice Romima, te suzbijanja svih oblika diskriminacije, Republika Hrvatska je dana 29. srpnja 2008. godine pristupila Kampanji Vijeća Europe: "Dosta! Oslobodite se predrasuda - upoznajte Rome!". Cilj kampanje je borba protiv diskriminacije romske nacionalne manjine u cijeloj Europi. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade  Republike Hrvatske, u suradnji s Vijećem Europe, pridružio se kampanji i 10. prosinca 2012. godine održao okrugli stol "Dan ljudskih prava: oslobodimo se predrasuda - upoznajmo Rome".

Na okruglom stolu bilo je riječi o nastavku promicanja kampanje Vijeća Europe koji je označen otvaranjem izložbe crnogorskog umjetnika Duška Miljanića pod nazivom "Barvale". Na okruglom stolu ispred Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova nazočila je Mladenka Morović, načelnica Službe za opće poslove. Okrugli stol povezan je s aktivnostima obilježavanja Dana ljudskih prava i Filmskim festivalom ljudskih prava koji se održava u Zagrebu od 8. do 14. prosinca 2012. godine.

Više:

Dan ljudskih prava 10. prosinca - web Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Spot "Dosta! Oslobodimo se predrasuda. Upoznajmo Rome."