Javna rasprava o Nacionalnom programu o ljudskim pravima

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH organizirao je u prostorijama Kuće ljudskih prava Zagreb okrugli stol o donošenju novog Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova predložila je da se u Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016. uvrsti nekoliko mjera vezanih uz poboljšanje pravnog i društvenog položaja spolnih i rodnih manjina te edukaciju.


Mjere koje je Pravobraniteljica predložila su sljedeće:

- da se u prioritetnom području 24. Zaštita prava spolnih i rodnih manjina, stavi naglasak na  zakonodavne inicijative u RH koje se odnose na poboljšanje pravnog i društvenog položaja spolnih i rodnih manjina, kao što je osnivanje Radne skupine pri Ministarstvu uprave za izradu novog Zakona o istospolnoj zajednici, pri čemu takvu mjeru, nositelje i indikatore treba i predvidjeti;

- da se doda mjera kojom će se provesti edukacija sudaca/sutkinja, odvjetnika/ica vezano za prepoznavanje diskriminacije temeljem spolne orijentacije kao i ujednačavanje sudske prakse, s nositeljima Ministarstvom pravosuđa  i Pravosudnom akademijom;

- da se riješi pitanje ostvarivanja statusnih prava transrodnih osoba i uloga Ministarstva zdravlja i Ministarstva uprave u navedenoj problematici, što je također potrebno predvidjeti kroz provedbene mjere i nositelje. Problemi transrodnih osoba odnose se na otvorena pitanja vezano za troškove liječenja (hormonalne terapije, operacije promjene spola i manjih operativnih zahvata potrebnih za početak ili dovršetak procesa promjene spola); nastajanje uvjeta, po kriterijima liječničke struke, za upis promjene spola pacijenta/ice u matičnu knjigu rođenih i dr.

Ispred Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, okruglom stolu prisustvovao je stručni savjetnik Josip Grgić.

Prijedlog Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2013. - 2016.