Jačanje identifikacije žrtava trgovanja ljudima

trgovljudU Hrvatskom saboru je svečano prezentiran program EU za Hrvatsku "Jačanje identifikacije žrtava trgovanja ljudima" kojeg provode vladin Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i rumunjska Nacionalna agencija protiv trgovanja ljudima. Naime trgovanje ljudima je prepoznato kao rastući problem u borbi protiv međunarodno organiziranog kriminala. Vezano uz RH, hrvatski građani i građanke ili strani/e državljani/ke, koji/e su žrtve trgovanja ljudima, u najvećem broju su žene i djevojčice kojima se trguje u svrhu seksualnog iskorištavanja.

U okviru projekta provest će se istraživanje o glavnim trendovima vezano uz trgovanje ljudima u RH s posebnim naglaskom na poveznicu između prisilne prostitucije i prisilnog rada te trgovanja ljudima u cilju radne ili seksualne eksploatacije.