Sastanak s ravnateljicom CZSS Šibenik

sibenikPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić susrela se s novom ravnateljicom CZSS Šibenik, Davorkom Grbac Plavčić vezano uz prijedlog suradnje koji je pravobraniteljica uputila svim CZSS RH glede približavanja aspekata postupanja Pravobraniteljice u slučajevima obiteljskog nasilja i uklanjanju predrasuda, prije svega u cilju pružanja mogućnosti centrima da u pojedinačnim slučajevima rada sažzrtvama obiteljskog nasilja traže mišljenje pravobraniteljice. Iznijete su određene teškoće u postupanju rada Centra prvenstveno zbog nedostatka stručnih kadrova.

Statistika pokazuje da godišnje imaju cca 5.000 korisnika socijalnih davanja; stručni kadar je feminiziran što dovodi do određenog nepovoljnog odnosa korisnika prema djelatnicama Centra s osnova predrasudnih stavova prema rješavanju njihovih socijalnih prava; velik udio vremena se koristi i za usklađivanje s novim propisima i uputama nadležnog Ministarstva. Zbog velikog opsega poslova i manjka stručnih kadrova, Centar ne provodi preventivne kampanje već se uključuje u akcije policije i Obiteljskog centra. Navedeni razlog je prepreka kontinuiranoj stručnoj edukaciji. Istaknuta je dobra suradnja sa šibenskim i riječkim Caritasom, s policijom čiji projekt "Alternativa ulici" podržavaju jer se radi o promociji aktivnog provođenja slobodnog vremena djece i mladih, posebice djece/mladih s problemima u ponašanju. Policija ih pravodobno uključuje u svoje postupke vezano uz maloljetnike i obiteljsko nasilje, djelatnice Centra sudjeluju i u dežurstvima te djeluju na terenu u navedenim interventnim slučajevima. Na slučajeve obiteljskog nasilja posvećuje se velik udio vremena. Godišnje zaprimaju cca 150 obavijesti policije o obiteljskom nasilju koje nisu razvrstane prema počiniteljima, odnosno prema vrsti nasilja (svađa između braće, nasilje mlađih nad starijim članovima obitelji i sl.) ili se radi o rodno uvjetovanom nasilju. 

Vezano za predmete koji se odnose na pitanje roditeljske skrbi, posebice u slučajevima dodjele djece očevima, naglašeno je da ne postoje predrasude za takvo postupanje. No, istaknuto je da zbog tradicionalnih odnosa u obitelji  i (ne)ravnopravnih uloga u brizi i odgoju djece, relativno mali broj očeva ističe takav zahtjev. U pravilu, sudovi podržavaju mišljenje Centra. Prema mišljenju Centra, veće prepreke vide u postupanju i senzibilitetu  pravosuđa kod donošenja odluka o privremenom smještaju djece u domove, pri čemu se sudovi više rukovode pravima roditeljima, a manje pravima djeteta na sretno djetinjstvo.

Pravobraniteljica je mišljenja da Centar u dovoljnoj mjeri nije uključen u rad županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.