Sastanak sa ravnateljem Obiteljskog centra Karlovačke županije

OBCENTKARLOVACPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višna Ljubičić, sastala se s ravnateljem Obiteljskog centra Karlovačke županije Ivanom Delićem. Na sastanku se raspravljalo o pitanjima vezanim uz nadležnost i rad Centra te o problemima s kojma se Centar susreće u praksi. Naime, Centar provodi isključivo savjetodavni rad te nema nikakvih javnih ovlasti u svom radu. Ravnatelj je istaknuo dobru međuresornu suradnju s Centrom za socijalnu skrb Karlovac te s organizacijama civilnog društva, kao i sa policijom, pravosudnim tijelima i nadležnim Ministarstvom.

Suradnja je uspostavljena i s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Karlovačke županije, a čiji član je i ravnatelj centra. Obiteljski centar trenutno ima 6 zaposlenika/ica od čega su 4 stručna radnika/ice (pravnica, socijalna radnica, psihologinja i defektolog).

Spomenut je i Zakon o dadiljama te je ravnatelj naveo kako, prema njegovim saznanjima, na razini županije i/ili grada ne postoje nikakve edukacije o toj problematici. Također se raspravljalo i o načinu praćenja provedbe navedenog Zakona od strane obiteljskih centara, kako je to predviđeno kroz stručne nadzore, spomenut je nedostatak kako stručnog osoblja tako i financijskih sredstava, posebice nedostatak službenog vozila (općine udaljene i do 60 km).

Pravobraniteljica je ukratko predstavila Zakon o ravnopravnosti spolova, svoje ovlasti i način postupanja po pritužbama građana/ki te je dogovorena daljnja suradnja između dvije institucije.