Sastanak sa županom Međimurske županije

PRSkodzupanaIvanaPerhocaU sklopu posjete Međimurskoj županiji pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se sa županom Ivanom Perhočem. Na sastanku se raspravljalo o problematici obiteljskog nasilja kao rodno uvjetovanog nasilja koje predstavlja oblik spolne diskriminacije te su razmijenjena mišljenja i informacije vezano uz navedenu problematiku. Spomenuto je pitanje rada i financiranja sigurne kuće (Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“) čiji osnivač je i Međimurska županija, a u kojoj je od otvorenja (veljača 2010.g.) do 31.12.2012.g. boravilo 68 korisnika/ica (37 žena i 31 dijete). Župan je pritom naglasio kako se financiranje sigurne kuće od strane Županije odvija bez poteškoća.

Imajući u vidu nadolazeće lokalne izbore, pravobraniteljica se posebno osvrnula na pitanje kandidacijskih lista i zastupljenosti žena na njima ističući pritom važnost zastupljenosti žena u svim tijelima političkog odlučivanja, a spomenuto je i pitanje donošenja rodno osjetljivog proračuna. Župan je istaknuo i dobru suradnju sa Povjerenstvom za ravnopravnost spolova, a čiji rad podupire na svim područjima.