Sudjelovanje u evaluaciji projekta Centra za ženske studije

evaluacijaADActePravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se s nezavisnim stručnjakom Nenadom Vakanjcem vezano za vanjsku evaluaciju projekta "AD ACTE-Anti-Discrimination Actions Towards Equality of Women and Men" provedenog od strane Centra za ženske studije u partnerstvu s Central and Eastern Network for Gender Issues i u suradnji sa Srpskim nacionalnim vijećem. Pravobraniteljica je govorila o svojim utiscima vezano za utjecaj organizacija civilnog društva na politike ravnopravnosti spolova.

Pored ostalog, pravobraniteljica je spomenula i kako nema dovoljno projekata koji se odnose na gender mainstreaming te da iako dolazi do ispreplitanja pojedinih aktivnosti, ovakvi su projekti u svakom slučaju dobrodošli i poželjni. Pravobraniteljica je naglasila da podržava projekte organizacija civilnog društva s kojima odlično surađuje i da u sudjeluje u projektnim aktivnostima.

Pravobraniteljica je odgovorila i na pitanja evaluacije vezana za priručnik autorice Snježane Vasiljević "Neka se čuje i druga strana [Audiatur et altera pars]: primjeri spolne i etničke diskriminacije", rezultate trećeg ciklusa istraživanja "Žene u hrvatskoj politici" koje je Centar za ženske studije proveo među građanima i građankama RH, rezultate izvještaja o monitoringu Centra za ženske studije s naglaskom na jednakost u političkom životu te općenito vidljivosti projekta AD ACTE u javnosti.